çalar saat
alarm-clock
réveil-matin

zaman - time - temps

türkçe English français
Saat kaç ? What time is it? Quelle heure est-il ?
kum saati sandglass sablier
kol saati watch montre
saat hour heure
dakika minute "
saniye second seconde
sabah morning matin, matinée
öğle midday, noon midi
öğleden sonra afternoon après-midi
gün day jour, journée
akşam evening soir, soirée
gece night nuit
gece yarısı midnight minuit
evvelsi gün/önceki
gün/geçen gün
day before yesterday avant-hier
dün yesterday hier
bugün today aujourd'hui
yarın tomorrow demain
sonraki gün,
öbürsü gün
day after tomorrow après-demain
hafta week semaine
hafta sonu weekend fin de semaine
ay(lar) month(s) mois
mevsim season saison
yıl, sene [rare] year année
takvim calendar calendrier
yüzyıl century siècle


türkçe English français
Iyi Yıllar !
Iyi seneler !  [rare]
Happy new year! Bonne année !
İyi ki doğdun !
Mutlu Yıllar !
Doğum günün kutlu olsun !
Happy birthday! Joyeux anniversaire !
Mutlu Noeller ! Merry Christmas! Joyeux Noël !


türkçe English français
geçmiş past passé
gelecek future futur, avenir
önce before avant
sonra after après
şimdi now maintenant
erken early tôt
geç late tard
hiç bir zaman never jamais
bazen sometimes parfois
sık sık often souvent
her zaman always toujours